ההבדלים בין קרנות הסל אולי נראים קטנים ולא חשובים אבל כשנגיע לדוגמאות מספריות תראו שההבדל הקטן הפך לגדול.