ספר זה נכתב ברצון להפיץ ידע פיננסי בסיסי ורעיונות תיאורטיים בנוגע להשקעה ולצבירת הון לאורך שנים.