עצלנים חיים במשך 20 עד 30 שנה בממוצע, וזה אמור להיות אורך החיים המינימלי של תיק השקעות פסיבי.