שיטת העצלן להשקעות אומנם נראית קלה לביצוע. הרי מדובר רק בקנייה ובהחזקה, מה יש כבר להתבלבל? אולם, אנשים רבים נוטים ליפול למניפולציות של ערוצי התקשורת, של גורואים-פיננסים ושל מנהלי השקעות בעלי אינטרסים.