“תן לי שש שעות לכרות עץ – ובארבע השעות הראשונות אשחיז את הגרזן” אברהם לינקולן.